.
.
.

Bamboo School là Hệ thống trường Hội nhập Quốc tế, Bamboo School góp phần tạo nên những thế hệ công dân toàn cầu, biết trân trọng những giá trị truyền thống, được phát triển toàn diện về thể chất, tâm hồn và trí tuệ.

Sự kiện

NHÂN VIÊN GIÁM THỊ

Mô tả công việc: – Đảm bảo theo dõi các hoạt động trong ngày của

Đăng ký tư vấn và
Đặt lịch tham quan