.
.
.

Các khối thi đại học và tổ hợp môn thi THPT quốc gia 2022

Các khối thi đại học và tổ hợp môn thi tương ứng năm 2022

Để chắc chắn vào được ngôi trường đại học ưng ý, trong bối cảnh lượng thí sinh vào đại học tăng cao. Cánh cửa để vào các trường đại học, cao đẳng vô cùng rộng mở với đa dạng các khối, tổ hợp môn thi để thí sinh dễ dàng lựa chọn theo năng lực và sở trường của bản thân. Hãy cùng Bamboo tìm hiểu về khối thi đại học và tổ hợp môn thi THPT quốc gia 2022 trong bài viết dưới đây nhé!

Các khối thi đại học là gì?

Khối thi đại học hiện nay được thể hiện qua các kí hiệu bao gồm chữ cái in hoa và số, mỗi khối thi sẽ có những tổ hợp môn khác nhau. Phần chữ (A, B, C, D, H,… ) để nhận biết khối thi và phần số (00, 01, 02,…) để nhận biết tổ hợp. Như vậy, tổ hợp môn sẽ có dạng: A01, A02, B01, B02, D01,…

Mã quy ước tổ hợp môn xét tuyển ĐH, CĐ chính quy được thực hiện dựa vào nội dung hướng dẫn theo Công văn số 310/KTKĐCLGD-TS ngày 20 tháng 03 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT). Bảng mã hóa các tổ hợp môn thi và xét tuyển Đại học, Cao đẳng chính quy được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT thống kê.

Các khối thi đại học là gì?

Tổ hợp môn là gì?

Kỳ thi sẽ tổ chức thi 5 môn gồm 3 môn độc lập: Toán, Văn, Ngoại ngữ và 2 môn tổ hợp

 • Khoa học tự nhiên (Hóa, Lý, Sinh).
 • Khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân – với thí sinh học chương trình giáo dục THPT).
 • Tổ hợp môn Sử, Địa – với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT).

Các khối thi đại học truyền thống và tổ hợp môn tương ứng

Khối A và các tổ hợp môn thi đại học

Đây là khối tự nhiên, có rất nhiều ngành nghề thuộc khối A học sinh có thể lựa chọn theo học như: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Luật, Công nghệ thông tin…Dưới đây là thông tin chi tiết các tổ hộp môn tự nhiên (môn thuộc khối A):

 • A00 : Toán, Vật lí, Hóa học
 • A01 : Toán, Vật lí, Tiếng Anh
 • A02 : Toán, Vật lí, Sinh học
 • A03 : Toán, Vật lí, Lịch sử
 • A04 : Toán, Vật lí, Địa lí
 • A05 : Toán, Hóa học, Lịch sử
 • A06 : Toán, Hóa học, Địa lí
 • A07 : Toán, Lịch sử, Địa lí
 • A08 : Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân
 • A09 : Toán, Địa lý, Giáo dục công dân
 • A10 : Toán, Lý, Giáo dục công dân
 • A11 : Toán, Hóa, Giáo dục công dân
 • A12 : Toán, Khoa học tự nhiên, KH xã hội
 • A14 : Toán, Khoa học tự nhiên, Địa lí
 • A15 : Toán, KH tự nhiên, Giáo dục công dân
 • A16 : Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn
 • A17 : Toán, Vật lý, Khoa học xã hội
 • A18 : Toán, Hóa học, Khoa học xã hội

Khối A và các tổ hợp môn thi đại học

Khối B và các tổ hợp môn thi đại học

Đây là khối tập trung chủ yếu vào các ngành liên quan đến Khoa học, Y dược, Thủy sản, Nông – Lâm – Ngư nghiệp…Dưới đây là chi tiết các tổ hợp môn thuộc khối B:

 • B00 : Toán, Hóa học, Sinh học
 • B01 : Toán, Sinh học, Lịch sử
 • B02 : Toán, Sinh học, Địa lí
 • B03 : Toán, Sinh học, Ngữ văn
 • B04 : Toán, Sinh học, Giáo dục công dân
 • B05 : Toán, Sinh học, Khoa học xã hội
 • B08 : Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Khối B và các tổ hợp môn thi đại học

Khối C và các tổ hợp môn thi đại học

Đây là khối tập trung về các ngành liên quan đến sư phạm, khoa học xã hội, văn học, báo chí, nhân văn, phát luật…Dưới đây là tổng hợp các tổ hợp môn xã hội (thuộc khối C) học sinh có thể tham khảo:

 • C00 : Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
 • C01 : Ngữ văn, Toán, Vật lí
 • C02 : Ngữ văn, Toán, Hóa học
 • C03 : Ngữ văn, Toán, Lịch sử
 • C04 : Ngữ văn, Toán, Địa lí
 • C05 : Ngữ văn, Vật lí, Hóa học
 • C06 : Ngữ văn, Vật lí, Sinh học
 • C07 : Ngữ văn, Vật lí, Lịch sử
 • C08 : Ngữ văn, Hóa học, Sinh
 • C09 : Ngữ văn, Vật lí, Địa lí
 • C10 : Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử
 • C12 : Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử
 • C13 : Ngữ văn, Sinh học, Địa
 • C14 : Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân
 • C15 : Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội
 • C16 : Ngữ văn, Vật lí, Giáo dục công dân
 • C17 : Ngữ văn, Hóa học, Giáo dục công dân
 • C19 : Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
 • C20 : Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân

Khối D và các tổ hợp môn thi đại học

Đây là khối rộng và đa ngành nghề nhất. Khối D tập trung về các ngành liên quan đến ngoại ngữ, kinh tế, tài chính, công nghệ thông tin, quan trị kinh doanh…trong những năm gần đây được nhiều trường lựa chọn để xét tuyển sinh viên thi khối D. Tổ hợp khối D được xét tuyển đại học, cao đẳng gồm:

 • D01 : Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • D02 : Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga
 • D03 : Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
 • D04 : Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
 • D05 : Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức
 • D06 : Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật
 • D07 : Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 • D08 : Toán, Sinh học, Tiếng Anh
 • D09 : Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
 • D10 : Toán, Địa lí, Tiếng Anh
 • D11 : Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh
 • D12 : Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh
 • D13 : Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh
 • D14 : Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 • D15 : Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
 • D16 : Toán, Địa lí, Tiếng Đức
 • D17 : Toán, Địa lí, Tiếng Nga
 • D18 : Toán, Địa lí, Tiếng Nhật
 • D19 : Toán, Địa lí, Tiếng Pháp
 • D20 : Toán, Địa lí, Tiếng Trung
 • D21 : Toán, Hóa học, Tiếng Đức
 • D22 : Toán, Hóa học, Tiếng Nga
 • D23 : Toán, Hóa học, Tiếng Nhật
 • D24 : Toán, Hóa học, Tiếng Pháp
 • D25 : Toán, Hóa học, Tiếng Trung
 • D26 : Toán, Vật lí, Tiếng Đức
 • D27 : Toán, Vật lí, Tiếng Nga
 • D28 : Toán, Vật lí, Tiếng Nhật
 • D29 : Toán, Vật lí, Tiếng Pháp
 • D30 : Toán, Vật lí, Tiếng Trung
 • D31 : Toán, Sinh học, Tiếng Đức
 • D32 : Toán, Sinh học, Tiếng Nga
 • D33 : Toán, Sinh học, Tiếng Nhật
 • D34 : Toán, Sinh học, Tiếng Pháp
 • D35 : Toán, Sinh học, Tiếng Trung
 • D41 : Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Đức
 • D42 : Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nga
 • D43 : Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nhật
 • D44 : Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Pháp
 • D45 : Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Trung
 • D52 : Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Nga
 • D54 : Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Pháp
 • D55 : Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung
 • D61 : Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức
 • D62 : Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga
 • D63 : Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật
 • D64 : Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp
 • D65 : Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung
 • D66 : Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
 • D68 : Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
 • D69 : Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
 • D70 : Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
 • D72 : Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
 • D73 : Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức
 • D74 : Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
 • D75 : Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
 • D76 : Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
 • D77 : Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
 • D78 : Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
 • D79 : Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
 • D80 : Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga
 • D81 : Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật
 • D82 : Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
 • D83 : Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung
 • D84 : Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
 • D85 : Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Đức
 • D86 : Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
 • D87 : Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
 • D88 : Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
 • D90 : Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
 • D91 : Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
 • D92 : Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức
 • D93 : Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
 • D94 : Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
 • D95 : Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
 • D96 : Toán, Khoa học xã hội, Anh
 • D97 : Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
 • D98 : Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
 • D99 : Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nga

Khối D và các tổ hợp môn thi đại học

Khối K và các tổ hợp môn thi đại học

Đây là khối dành cho những thí sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc tốt nghiệp cao đẳng có nhu cầu liên thông lên đại học. Các môn thi của khối K là Toán, Lý và một môn thi chuyên ngành đã học ở trung cấp, cao đẳng.

K01 : Toán, Tiếng Anh, Tin học

Các khối thi đại học năng khiếu và tổ hợp môn tương ứng

Khối H và các tổ hợp môn thi đại học

Đây là khối ngành năng khiếu dành cho những bạn học sinh đam mê vẽ, có khả năng hội họa. Tổng hợp các tổ hợp môn xét tuyển gồm:

 • H00 : Ngữ văn, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2
 • H01 : Toán, Ngữ văn, Vẽ
 • H02 : Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màu
 • H03 : Toán, Khoa học tự nhiên, Vẽ Năng khiếu
 • H04 : Toán, Tiếng Anh, Vẽ Năng khiếu
 • H05 : Ngữ văn, Khoa học xã hội, Vẽ Năng khiếu
 • H06 : Ngữ văn, Tiếng Anh,Vẽ mỹ thuật
 • H07 : Toán, Hình họa, Trang trí
 • H08 : Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật

Khối H và các tổ hợp môn thi đại học

Khối V và các tổ hợp môn thi đại học

Khối này chủ yếu xét tuyển vào các trường mĩ thuật như kiến trúc, sau đây là tổ hợp môn thuộc khối V:

 • V00 : Toán, Vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật
 • V01 : Toán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật
 • V02 : Vẽ mỹ thuật, Toán, Tiếng Anh
 • V03 : Vẽ mỹ thuật, Toán, Hóa
 • V05 : Ngữ văn, Vật lí, Vẽ mỹ thuật
 • V06 : Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuật
 • V07 : Toán, tiếng Đức, Vẽ mỹ thuật
 • V08 : Toán, tiếng Nga, Vẽ mỹ thuật
 • V09 : Toán, tiếng Nhật, Vẽ mỹ thuật
 • V10 : Toán, tiếng Pháp, Vẽ mỹ thuật
 • V11 : Toán, tiếng Trung, Vẽ mỹ thuật

Khối M và các tổ hợp môn thi đại học

Khối chuyên tuyển sinh các ngành như giáo viên thanh nhạc, điện ảnh truyền hình, giáo viên mầm non…Sau đâu là tổ hợp môn xét tuyển đại học, cao đẳng thuộc khối M:

 • M00 : Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát
 • M01 : Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu
 • M02 : Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
 • M03 : Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
 • M04 : Toán, Đọc kể diễn cảm, Hát Múa
 • M09 : Toán, năng khiếu Mầm non 1( kể chuyện, đọc, diễn cảm), năng khiếu Mầm non 2 (Hát)
 • M10 : Toán, Tiếng Anh, năng khiếu 1
 • M11 : Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh
 • M13 : Toán, Sinh học, Năng khiếu
 • M14 : Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán
 • M15 : Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh
 • M16 : Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Vật lý
 • M17 : Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử
 • M18 : Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán
 • M19 : Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Tiếng Anh
 • M20 : Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Vật lý
 • M21 : Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử
 • M22 : Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Toán
 • M23 : Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Tiếng Anh
 • M24 : Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Vật lý
 • M25 : Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Lịch sử

Khối M và các tổ hợp môn thi đại học

Khối N và các tổ hợp môn thi đại học

Khối N tập trung vào khả năng âm nhạc, các học sinh dự thi vào khối này có cần có năng khiếu âm nhạc, khả năng thanh nhạc hoặc một vài năng khiếu khác. Dưới đây là tổ hợp xét tuyển các môn thuộc khối N:

 • N00 : Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2
 • N01 : Ngữ văn, xướng âm, biểu diễn nghệ thuật
 • N02 : Ngữ văn, Ký xướng âm, Hát hoặc biểu diễn nhạc cụ
 • N03 : Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
 • N04 : Ngữ Văn, Năng khiếu thuyết trình, Năng khiếu
 • N05 : Ngữ Văn, Xây dựng kịch bản sự kiện, Năng khiếu
 • N06 : Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
 • N07 : Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
 • N08 : Ngữ văn , Hòa thanh, Phát triển chủ đề và phổ thơ
 • N09 : Ngữ văn, Hòa thanh, Bốc thăm đề- chỉ huy tại chỗ

Khối N và các tổ hợp môn thi đại học

Khối R và các tổ hợp môn thi đại học

Khối R là khối thi năng khiếu đặc biệt dành cho những bạn thích ngành liên quan tới báo chí, truyền thông. Chi tiết các tổ hợp xét tuyển khối R bao gồm:

 • R00: Văn, Sử, Năng khiếu nghệ thuật
 • R01: Văn, Địa, Năng khiếu nghệ thuật
 • R02: Văn, Toán, Năng khiếu nghệ thuật
 • R03 Văn, Anh, Năng khiếu nghệ thuật
 • R04 Văn, Biểu diễn nghệ thuật, Năng khiếu văn hóa nghệ thuật
 • R05 Văn, Anh, Năng khiếu báo chí
 • R06 Văn, KHTN, Năng khiếu báo chí
 • R07 Văn, Toán, Năng khiếu ảnh báo chí
 • R08 Văn, Anh, Năng khiếu ảnh báo chí
 • R09 Văn, KHTN, Năng khiếu ảnh báo chí
 • R11 Văn, Toán, Năng khiếu quay phim truyền hình
 • R12 Văn, Anh, Năng khiếu quay phim truyền hình
 • R13 Văn, KHTN, Năng khiếu quay phim truyền hình
 • R15 Văn, Toán, Năng khiếu báo chí
 • R16 Văn, KHXH, Năng khiếu báo chí
 • R17 Văn, KHXH, Năng khiếu ảnh báo chí
 • R18 Văn, KHXH, Năng khiếu quay phim truyền hình
 • R19 Văn, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh, Năng khiếu báo chí
 • R20 Văn, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh, Năng khiếu ảnh báo chí
 • R21 Văn, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh, Năng khiếu quay phim truyền hình
 • R22 Văn, Toán, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh
 • R23 Văn, Sử, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh
 • R24 Văn, Toán, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh
 • R25 Văn, KHTN, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh
 • R26 Văn, KHXH, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh

 

Khối R và các tổ hợp môn thi đại học

Chú thích: KHTN (khoa học tự nhiên), KHXH ( khoa học xã hội)

Khối S và các tổ hợp môn thi đại học

Khối S là khối thi năng khiếu đặc biệt dành cho những bạn thích ngành liên quan tới diễn xuất, điện ảnh. Chi tiết các tổ hợp xét tuyển khối S bao gồm:

 • S00 : Ngữ văn, Năng khiếu SKĐA 1, Năng khiếu SKĐA 2
 • S01 : Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2

Chú thích: SKĐA ( sân khấu điện ảnh)

Khối T và các tổ hợp môn thi đại học

Khối T là khối thi năng khiếu đặc biệt dành cho những bạn thích ngành liên quan thể dục thể thao có thể đăng ký xét tuyển vào khối này. Tổ hợp môn của khối T lần lượt như sau:

 • T00 Toán, Sinh, Năng khiếu Thể dục thể thao
 • T01 Toán, Văn, Năng khiếu TDTT
 • T02 Văn, Sinh, Năng khiếu TDTT
 • T03 Văn, Địa, Năng khiếu TDTT
 • T04 Toán, Lý, Năng khiếu TDTT
 • T05 Văn, GDCD, Năng khiếu TDTT
 • T07 Văn, Địa, Năng khiếu TDTT
 • T08 Toán, GDCD, Năng khiếu TDTT

Khối T và các tổ hợp môn thi đại học

Chú thích: TDTT ( thể dục thể thao)

Một số lưu ý khi chọn khối, tổ hợp môn xét tuyển đại học

Khi chọn khối và tổ hợp xét tuyển đại học bạn cần lưu ý một số điều sau:

 • Mặc dù có trên 150 tổ hợp được các trường Đại học sử dụng để xét tuyển. Nhưng trong đó các khối A00, D01, A01, B00, C00 chiếm đến 90%. 10% nguyện vọng còn lại thuộc về hơn 140 tổ hợp khác.
 • Theo quy định, mỗi ngành được sử dụng không quá 4 tổ hợp để xét tuyển. Để tăng khả năng trúng tuyển vào ngành yêu thích, thí sinh có thể sử dụng tất cả 4 tổ hợp để xét tuyển cùng lúc vào ngành đó.
 • Thí sinh cần nghiên cứu kỹ quy định về chỉ tiêu của các khối ngành mình đăng ký cùng với chênh lệch điểm của từng tổ hợp môn trong ngành đó, sau đó căn cứ vào kết quả thi/học tập của mình để xác định đúng tổ hợp nào có lợi nhất. Thí sinh có thể sử dụng nhiều tổ hợp để đăng ký xét tuyển vào ngành, với mỗi tổ hợp là một nguyện vọng.
 • Hiện nay, nhiều trường đại học tuyển sinh theo các phương thức riêng mà không dựa vào tổ hợp xét tuyển. Ví dụ như các kì thi năng lực hoặc xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế,…
 • Hiện vẫn còn tình trạng một số trường sử dụng tổ hợp môn chưa phù hợp để tuyển thí sinh, dẫn đến việc các thí sinh có năng lực không tốt về các môn quan trọng của ngành gặp khó khăn khi theo học, chất lượng đào tạo suy giảm. Vì vậy, thí sinh nên cân nhắc vấn đề này.

Một số lưu ý khi chọn khối, tổ hợp môn xét tuyển đại học

Xem thêm:

Trên đây là tất cả các thông tin về khối thi đại học và tổ hợp môn tương ứng năm 2022 mà Bamboo đã tổng hợp. Hy vọng với thông tin hữu ích trên có thể giúp các bạn dễ dàng lựa chọn khối thi cũng như ngôi trường đại học phù hợp với bản thân. Chúc các bạn có một kỳ thi đại học thật nhiều may mắn nhé!

Facebook
Pinterest

Bài viết liên quan

Đăng ký tư vấn và
Đặt lịch tham quan