.
.
.

Tổng hợp 10 bộ đề thi mẫu kì thi đánh giá năng lực 2022 môn toán

đề thi mẫu kì thi ĐGNL 2022 môn toán

Tổng hợp nhanh nhất những đề thi mẫu kì thi đánh giá năng lực 2022 môn toán có đáp án. Kết quả do đội ngũ giáo viên và chuyên gia ôn luyện thi Toán biên soạn. Giúp cho các em học tập và dễ dàng làm quen với cấu trúc đề thi chính thức và nắm chắc được kiến thức trọng tâm.

Thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) là gì?

Thi ĐGNL là một kỳ thi có bài thi (môn thi) tổng hợp. Bài thi thường bao gồm các câu hỏi để kiểm tra trình độ ngôn ngữ; Toán học, tư duy logic và phân tích số liệu, và giải quyết vấn đề. Mục đích chính của kỳ thi ĐGNL này là nhằm xét tuyển đại học, kiểm tra chính xác năng lực của học sinh THPT theo chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông mới.

Bên cạnh đó, định hướng nghề nghiệp cho người học trên nền tảng kiến thức và năng lực cá nhân, kiểm tra kiến thức tự nhiên, xã hội, tư duy, kỹ năng, thái độ của người học…

đề thi mẫu kì thi ĐGNL 2022 môn toán

Cấu trúc đề thi ĐGNL toán

Cấu trúc đề thi đánh giá năng lực gồm 3 phần:

đề thi mẫu kì thi ĐGNL 2022 môn toán

 • Phần một là tư duy định tính với 40 câu hỏi về văn học – ngôn ngữ cũng dưới dạng trắc nghiệm
 • Phần hai là tư duy định lượng gồm 40 câu hỏi về toán học, thống kê và xử lý số liệu dưới dạng trắc nghiệm
 • Phần 3 là giải quyết vấn đề gồm 40 câu hỏi thuộc một số lĩnh vực như: khoa học tự nhiên, công nghệ và khoa học xã hội

10 đề thi mẫu kì thi đánh giá năng lực 2022 môn toán

Câu 1: Trong mặt phẳng phức, tập hợp các điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn  là: 

A. một đường thẳng.  B. một đường tròn  C. một elip.  D. một điểm. 

Câu 2: Cho hai đường thẳng d1 và d2 song song nhau. Trên d1 có 10 điểm phân biệt, trên d2 có 8 điểm phân biệt. Số tam giác có ba đỉnh được lấy từ 18 điểm đã cho là: 

A.640 tam giác. B. 280 tam giác. C. 360 tam giác. D. 153 tam giác. 

Câu 3: Hai xạ thủ cùng bắn vào bia. Xác suất người thứ nhất bắn trúng là 80%. Xác suất người thứ hai bắn trúng là 70%. Xác suất để cả hai người cùng bắn trúng là: 

A. 50%. B. 32,6%. C. 60%. D. 56%. 

Câu 4: Bốn học sinh cùng góp tổng cộng 60 quyển tập để tặng cho các bạn học sinh trong một lớp học tình thương. Học sinh thứ hai, ba, tư góp số tập lần lượt bằng 1/2; 1/3; 1/4 tổng số tập của ba học sinh còn lại. Khi đó số tập mà học sinh thứ nhất góp là: 

A. 10 quyển.     B. 12 quyển.      C. 13 quyển.      D. 15 quyển. 

Câu 5: Bạn A mua 2 quyển tập, 2 bút bi và 3 bút chì với giá 68.000đ; bạn B mua 3 quyển tập, 2 bút bi và 4 bút chì cùng loại với giá 74.000đ; bạn C mua 3 quyển tập, 4 bút bi và 5 bút chì cùng loại. Số tiền bạn C phải trả là: 

A.118.000đ.      B. 100.000đ.      C. 122.000đ.      D. 130.000đ. 

Câu 6: Biết rằng phát biểu “Nếu hôm nay trời mưa thì tôi ở nhà” là phát biểu sai. Thế thì phát biểu nào sau đây là phát biểu đúng? 

A. Nếu hôm nay trời không mưa thì tôi không ở nhà. 

B. Nếu hôm nay tôi không ở nhà thì trời không mưa. 

C. Hôm nay trời mưa nhưng tôi không ở nhà. 

D. Hôm nay tôi ở nhà nhưng trời không mưa. 

Câu 7: Một gia đình có năm anh em trai là X, Y, P, Q, S. Biết rằng P là em của X và là anh của Y; Y là anh của Q. Để kết luận rằng S là anh của Y thì ta cần biết thêm thông tin nào sau đây? 

A. P là anh của S.       B. X là anh của S.       C. P là em của S       D. S là anh của Q. 

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 8 đến 11:

Trong lễ hội mừng xuân của trường, năm giải thưởng trong một trò chơi (từ giải nhất đến giải năm) đã được trao cho năm bạn M, N, P, Q, R. Dưới đây là các thông tin ghi nhận được:

 • N hoặc Q được giải tư;
 • R được giải cao hơn M;
 •  P không được giải ba.

Câu 8: Danh sách nào dưới đây có thể là thứ tự các bạn đoạt giải, từ giải nhất đến giải năm? 

A. M, P, N, Q, R.       B. P, R, N, M, Q.       C. N, P, R, Q, M.       D. R, Q, P, N, M. 

Câu 9: Nếu Q được giải năm thì M sẽ được giải nào? 

A. Giải nhất.       B. Giải nhì.       C. Giải ba.       D. Giải tư. 

Câu 10: Nếu M được giải nhì thì câu nào sau đây là sai? 

A. N không được giải ba.       B. P không được giải tư. 

C. Q không được giải nhất.       D. R không được giải ba. 

Câu 11: Nếu P có giải cao hơn N đúng 2 vị trí thì danh sách nào dưới đây nêu đầy đủ và chính xác các bạn có thể nhận được giải nhì? 

A.P.      B. M, R.      C. P, R.       D. M, P, R. 

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 12 đến 15:

Một nhóm năm học sinh M, N, P, Q, R xếp thành một hàng dọc trước một quầy nước giải khát. Dưới đây là các thông tin ghi nhận được từ các học sinh trên:

 • M, P, R là nam; N, Q là nữ;
 • M đứng trước Q;
 • N đứng ở vị trí thứ nhất hoặc thứ hai;
 • Học sinh đứng sau cùng là nam.

Câu 12: Thứ tự (từ đầu đến cuối) xếp hàng của các học sinh phù hợp với các thông tin được ghi nhận là: 

A. M, N, Q, R, P.       B. N, M, Q, P, R.       C. R, M, Q, N, P.       D. R, N, P, M, Q. 

Câu 13: Nếu P đứng ở vị trí thứ hai thì khẳng định nào sau đây là sai? 

A. P đứng ngay trước M.        B. N đứng ngay trước R.

C. Q đứng trước R.        D. N đứng trước Q 

Câu 14: Hai vị trí nào sau đây phải là hai học sinh khác giới tính (nam-nữ)? 

A. Thứ hai và ba.        B. Thứ hai và năm.         C. Thứ ba và tư.         D. Thứ ba và năm. 

Câu 15: Nếu học sinh đứng thứ tư là nam thì câu nào sau đây sai? 

A. R không đứng đầu.         B. N không đứng thứ hai. 

C. M không đứng thứ ba.         D. P không đứng thứ tư. 

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 16 đến 18

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2018-2019, dự kiến toàn thành phố có 101.460 học sinh xét tốt nghiệp THCS, giảm khoảng 4.000 học sinh so với năm học 2017-2018. Kỳ tuyển sinh vào THPT công lập năm 2019-2020 sẽ giảm 3.000 chỉ tiêu so với năm 2018-2019. Số lượng học sinh kết thúc chương trình THCS năm học 2018-2019 sẽ được phân luồng trong năm học 2019-2020 như biểu đồ hình bên:

đề thi mẫu kì thi ĐGNL 2022 môn toán

Câu 16: Theo dự kiến trong năm học 2019-2020, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tuyển khoảng bao nhiêu học sinh vào trường THPT công lập? 

A. 62.900 học sinh.        B. 65.380 học sinh.        C. 60.420 học sinh.        D.61.040 học sinh. 

Câu 17: Chỉ tiêu vào THPT công lập nhiều hơn chỉ tiêu vào THPT ngoài công lập bao nhiêu phần trăm? 

A. 24%.        B. 42%.         C. 63%.         D. 210%. 

Câu 18: Trong năm 2018-2019 Hà Nội đã dành bao nhiêu phần trăm chỉ tiêu vào THPT công lập? 

A. 62,0%.         B. 60,7%.         C. 61,5%.         D. 63,1%. 

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 19 đến 21:

Theo báo cáo thường niên năm 2017 của ĐHQG-HCM, trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016, ĐHQG-HCM có 5.708 công bố khoa học, gồm 2.629 công trình được công bố trên tạp chí quốc tế và 3.079 công trình được công bố trên tạp chí trong nước. Bảng số liệu chi tiết được mô tả ở hình bên.

đề thi mẫu kì thi ĐGNL 2022 môn toán

Câu 19: Trong giai đoạn 2012-2016, trung bình mỗi năm ĐHQG-HCM có bao nhiêu công trình được công bố trên tạp chí quốc tế? 

A. 526.         B. 616.         C. 571.         D. 582. 

Câu 20: Năm nào số công trình được công bố trên tạp chí quốc tế chiếm tỷ lệ cao nhất trong số các công bố khoa học của năm? 

A.Năm 2013.         B. Năm 2014.         C. Năm 2015.         D. Năm 2016. 

Câu 21: Trong năm 2015, số công trình công bố trên tạp chí quốc tế ít hơn số công trình công bố trên tạp chí trong nước bao nhiêu phần trăm? 

A. 7,7%         B. 16,6%.         C. 116,6%.         D. 14,3%. 

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 22 đến 25:

Số liệu thống kê tình hình việc làm của sinh viên ngành Toán sau khi tốt nghiệp của các khóa tốt nghiệp 2018 và 2019 được trình bày trong bảng sau:

đề thi mẫu kì thi ĐGNL 2022 môn toán

Câu 22: Trong số nữ sinh có việc làm ở Khóa tốt nghiệp 2018, tỷ lệ phần trăm của nữ làm trong lĩnh vực Giảng dạy là bao nhiêu? 

A. 11,2%.         B. 12,2%.         C. 15,0%.         D. 29,4%. 

Câu 23: Tính cả hai khóa tốt nghiệp 2018 và 2019, số sinh viên làm trong lĩnh vực Tài chính nhiều hơn số sinh viên làm trong lĩnh vực Giảng dạy là bao nhiêu phần trăm? 

A. 67,2%.         B. 63,1%.         C. 62,0%.         D. 68,5%. 

Câu 24: Tính cả hai khóa tốt nghiệp 2018 và 2019, lĩnh vực nào có tỷ lệ phần trăm nữ cao hơn các lĩnh vực còn lại? 

A. Giảng dạy.         B. Tài chính.         C. Lập trình.         D. Bảo hiểm. 

Câu 25: Tính cả hai khóa tốt nghiệp 2018 và 2019, ở các lĩnh vực trong bảng số liệu, số sinh viên nam có việc làm nhiều hơn số sinh viên nữ có việc làm là bao nhiêu phần trăm? 

A. 521,4%.         B. 421,4%.         C. 321,4%.         D. 221,4%. 

Đáp án:

 1. B
 2. A
 3. D
 4. C
 5. D
 6. C
 7. C
 8. C
 9. A
 10. C
 11. B
 12. B
 13. C
 14. D
 15. A
 16. B
 17. A
 18. A
 19. A
 20. D
 21. D
 22. D
 23. B
 24. A
 25. C

[button size=”medium” style=”primary” text=”TẢI NGAY BỘ ĐỀ THI” link=”https://docs.google.com/document/d/1DJu-Fy08h4cuO4xYbn-cfaU0st2O6vzt/edit” target=””]

Xem thêm:

Tổng hợp bộ đề thi mẫu kì thi đánh giá năng lực 2022 môn Khoa học TN-XH

Tổng hợp những bộ đề thi mẫu kì thi đánh giá năng lực 2022 môn Tiếng Anh

Tổng hợp công thức 12 thì, cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì Tiếng Anh

Hy vọng rằng, với 10 bộ đề thi mẫu kèm lời giải chi tiết cho Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG TP. HCM  sẽ giúp ích cho các em ôn luyện trong quá trình ôn thi thành công. Chúc các em học tốt!

Facebook
Pinterest

Bài viết liên quan

Đăng ký tư vấn và
Đặt lịch tham quan