BAMBOO SCHOOL

Hệ thống trường Hội nhập quốc tế

Bamboo School là Hệ thống trường Hội nhập Quốc tế, Bamboo School góp phần tạo nên những thế hệ công dân toàn cầu, biết trân trọng những giá trị truyền thống, được phát triển toàn diện về thể chất, tâm hồn và trí tuệ.

Cách tính phân tử khối và các dạng bài tập về phân tử khối cơ bản có đáp án

Đối với học sinh khi tìm hiểu về bộ môn hóa học, một chất hay hợp chất đều được tạo nên từ những nguyên tố nào đó mà chính người học phải biết để xác định chính xác được phân tử khối của chất đó. Cách tính phân tử khối không hề khó, chúng là khối lượng của một phân tử được quy định là đơn vị cacbon ( đvC ). Hãy dành chút thời gian theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về cách tính này. 

Khái niệm phân tử khối 

Phân tử khối được hiểu là khối lượng của một phân tử được tính bằng đơn vị cacbon (đvC). Chúng giúp cho người học biết được sự nặng nhẹ một cách tương đối của các phân tử chúng ta biết. Phân tử khối bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử trong phân tử. 

Khái niệm phân tử khối 
Khái niệm phân tử khối

Công thức tính phân tử khối 

Bỏ túi ngay cách tính phân tử khối một cách dễ dàng với những bước thực hiện bên dưới:

 • Bước 1: Dựa vào bảng ký hiệu hóa học, xác định nguyên tử khối của từng nguyên tố tạo nên phân tử. 
 • Bước 2: Thực hiện việc nhân nguyên tử khối với số nguyên tử của nguyên tố đó. 
 • Bước 3: Tính tổng của tích các nguyên tử khối tại bước 2 

Ví dụ cụ thể: 

Một phân tử được tạo thành từ a nguyên tử A và b nguyên tử B 

 

PTK = a.A + b.B

Công thức tính phân tử khối 
Công thức tính phân tử khối

Các dạng bài tập cách tính phân tử khối có lời giải

Dạng 1:  Tìm tên nguyên tố X, KHHH khi biết phân tử khối 

Một hợp chất gồm 1 nguyên tử X liên kết 2 nguyên tử Oxi và nặng hơn phân tử hiđro 22 lần.

a/ Tính phân tử khối hợp chất.

b/ Tính NTK X , cho biết tên và KHHH

Hướng dẫn

Phân tử hidro (2H) => PTK = 2 . 1 = 2

Hợp chất nặng hơn phân tử hidro 22 lần => PTK của hợp chất: 2.22 = 44

1 nguyên tử X liên kết 2 nguyên tử O => hợp chất (1X; 2O) => PTK = X + 2.16 = X + 32

     ð X + 32 = 2 . 22 = 44

     ð X = 44 – 32 = 12

Vậy X là nguyên tố cacbon, KHHH là C.

Dạng 2: Xác định tên nguyên tố hóa học dựa vào nguyên từ khối 

Hợp chất của kim loại M với nhóm PO4  có công thức là \(M_3{(PO3)}_2\). PTK = 267. Tính toán để xác định M là nguyên tố nào?

Đáp án:

   \(M_3{(PO3)}_2\)  = 267

ó3 M + 2 (31 + 4. 16) = 267

=>M =  (267 -190): 3 = 24

+ Tra bảng 1 SGK/ 42 g M là nguyên tố Magie (Mg).

Ví dụ 3: Biết ¼ nguyên tử X nặng bằng 1/3 nguyên tử Kali.

           Xác định tên và KHHH của nguyên tố X?

Đáp án: ¼ MX= 1/3MK = 1/3. 39 è MX= 1/3 x 39 x 4 = 52

X là nguyên tố Crom (Cr)

Các dạng bài tập tính phân tử khối có lời giải
Các dạng bài tập tính phân tử khối có lời giải

Một số dạng bài tập cách tính phân tử khối vận dụng khác 

Câu 1: Phân tử khối của Cl2 là:

 1. 35,5 đvC.
 2. 36,5 đvC.
 3. 71 đvC.
 4. 73 đvC.

Lời giải

Nguyên tử khối của Cl bằng 35,5

=> Phân tử khối của \({\rm Cl}_2\) = 35,5 . 2 = 71 (đvC)

Đáp án cần chọn là: C

Câu 2: Phân tử khối của \(H_2{\rm SO}_4\) là:

 1. 9 đvC.
 2. 50 đvC.
 3. 96  đvC.
 4. 98 đvC.

Lời giải

Phân tử khối của \(H_2{\rm SO}_4\) là: MH2SO4 = 2×1 + 32 + 4×16 = 98 đvC.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3: Phân tử \(H_2{\rm SO}_4\) có khối lượng là

 1. 49 gam
 2. 98 gam
 3. 49 đvC
 4. 98 đvC

Lời giải

Nguyên tử khối của H là 1, S là 32, O là 16

Phân tử khối của \(H_2{\rm SO}_4\) là 2.1 + 32 + 4.16 = 98 đvC

Đáp án cần chọn là: D

Câu 4: Phân tử khối của HCl là

 1. 35,5 đvC.
 2. 36,5 đvC.
 3. 71 đvC.
 4. 73 đvC.

Lời giải

Nguyên tử khối của H bằng 1; nguyên tử khối của Cl bằng 35,5

=> Phân tử khối của HCl = 1 + 35,5 = 36,5 đvC

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5: Phân tử khối của hợp chất \(Fe({OH)}_3\) bằng

 1. 107 đvC.
 2. 107 gam.
 3. 73 đvC.
 4. 73 gam.

Lời giải

Phân tử khối của \(Fe({OH)}_3\) bằng 56 + (16+1).3 = 107 đvC ( hoặc g/mol)

Đáp án cần chọn là: A

Xem thêm:

Hi vọng với cách tính phân tử khối sau sẽ giúp bạn nắm bắt kiến thức tốt hơn. Theo dõi Bamboo School để học thêm nhiều kiến thức mới nhé!