BAMBOO SCHOOL

Hệ thống trường Hội nhập quốc tế

Bamboo School là Hệ thống trường Hội nhập Quốc tế, Bamboo School góp phần tạo nên những thế hệ công dân toàn cầu, biết trân trọng những giá trị truyền thống, được phát triển toàn diện về thể chất, tâm hồn và trí tuệ.

Tổng hợp danh sách trường THCS – trường cấp 2 dân lập và công lập quận Hóc Môn

danh sách trường THCS - trường cấp 2 dân lập và công lập quận Hóc Môn

Bạn đang tìm danh sách trường cấp 2 dân lập và công lập quận Hóc Môn để phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình, hãy cùng với chúng mình tham khảo ngay trong bài viết này. Chúng tôi cập nhật tổng hợp danh sách trường THCS – trường cấp 2 dân lập và công lập quận Hóc Môn đầy đủ. Bạn có thể theo đó để phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình. Hãy cùng xem tại quận Hóc Môn có những trường cấp 2 nào nhé.

Danh sách trường cấp 2 công lập quận Hóc Môn

Stt

Tên Trường

Địa chỉ

Số điện thoại

Website

1

THCS Nguyễn An Khương

66/6, TỔ 32, KHU PHỐ 3, THỊ TRẤN HÓC MÔN

(028) 3891 0526

https://thcsnguyenankhuong.hcm.edu.vn

2

THCS Nguyễn Hồng Đào

228, 29/2B NGUYỄN VĂN BỨA, XUÂN THỚI SƠN

(028) 3891 4421

https://thcsnguyenhongdao.hcm.edu.vn

3

THCS Xuân Thới Thượng

35 PHAN VĂN HỚN, XUÂN THỚI THƯỢNG

(028) 3713 5151

https://thcsxuanthoithuong.hcm.edu.vn

4

THCS Tân Xuân

1, QUỐC LỘ 22

XÃ XUÂN THỚI ĐÔNG

(028) 38910067

https://thcstanxuan.hcm.edu.vn

5

THCS Phan Công Hớn

18 NGUYỄN ẢNH THỦ, BÀ ĐIỂM

(028) 3712 6198

https://thcsphanconghon.hcm.edu.vn

6

THCS Đỗ Văn Dậy

108, LIÊN XÃ TÂN HIỆP

XÃ TÂN HIỆP

https://thcsdovanday.hcm.edu.vn

7

THCS Đặng Công Bỉnh

180D, BÙI CÔNG TRỪNG, NHỊ BÌNH

(028) 3712 1074

https://thcsdangcongbinh.hcm.edu.vn

8

THCS Tam Đông 1

636, TRỊNH THỊ MIẾNG

XÃ THỚI TAM THÔN

https://thcstamdong1.hcm.edu.vn

9

THCS Đông Thạnh

205, ĐẶNG THÚC VỊNH

XÃ ĐÔNG THẠNH

https://thcsdongthanh.hcm.edu.vn

10

THCS Lý Chinh Thắng 1

5 ĐH60B, TÂN THỚI NHÌ

https://thcslychinhthang1.hcm.edu.vn

11

THCS Nguyễn Văn Bứa

24 NGUYỄN VĂN BỨA

http://thcsnguyenvanbua.hcm.edu.vn

12

THCS Thị Trấn

23 LÊ THỊ HÀ, TÂN XUÂN

(028) 3891 4749

https://thcsthitranhocmon.hcm.edu.vn

Danh sách trường cấp 2 dân lập quận Hóc Môn

Stt

Tên Trường

Địa chỉ

Số điện thoại

Website

1

Hệ thống trường hội nhập quốc tế Bamboo School

26/25 M-N-P, xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn

0906 33 4050

https://bambooschool.edu.vn/

Xem thêm:

Trên đây chính là Tổng hợp danh sách trường THCS – trường cấp 2 dân lập và công lập quận Hóc Môn mà bạn có thể tham khảo, chúng tôi liên tục cập nhật rất nhiều trường để giúp bạn có thể phục vụ cho mục đích của mình tốt nhất.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN