BAMBOO SCHOOL

Hệ thống trường Hội nhập quốc tế

Bamboo School là Hệ thống trường Hội nhập Quốc tế, Bamboo School góp phần tạo nên những thế hệ công dân toàn cầu, biết trân trọng những giá trị truyền thống, được phát triển toàn diện về thể chất, tâm hồn và trí tuệ.

Chương trình tiếng Anh tăng cường theo chuẩn Cambridge

Chương trình tiếng Anh tăng cường theo chuẩn Cambridge giúp các em tự tin giao tiếp với người nước ngoài và đạt chứng chỉ Cambridge YLE (Young Learners English).