BAMBOO SCHOOL

Hệ thống trường Hội nhập quốc tế

Bamboo School là Hệ thống trường Hội nhập Quốc tế, Bamboo School góp phần tạo nên những thế hệ công dân toàn cầu, biết trân trọng những giá trị truyền thống, được phát triển toàn diện về thể chất, tâm hồn và trí tuệ.

Chương trình Phát triển thể chất

Có ba giai đoạn quyết định về chiều cao của một đời người: giai đoạn trong bụng mẹ, 3 năm đầu đời và giai đoạn tiền dậy thì và dậy thì. Đó là những giai đoạn cơ thể có sự tăng trưởng rất nhanh về chiều cao. Nhận thức rõ được vấn đề này, tại B’school chúng tôi đặc biệt quan tâm tới việc phát triển chiều cao học sinh bằng cách thiết kế riêng một chương học dành riêng cho các con ở giai đoạn tiểu học (tiền dậy thì và dậy thì)