.
.
.

Tổng hợp 5 bộ đề thi sinh lớp 8 giữa học kì 1 2022-2023 có đáp án (kèm file tải)

Tổng hợp 5 bộ đề thi sinh lớp 8 giữa học kì 1 2022-2023 có đáp án (kèm file tải)

Nếu các em học sinh đang tìm nguồn tài liệu hữu ích để ôn thi giữa kì môn sinh lớp 8 theo chương trình sách mới, Bambooschool giới thiệu cho bạn bộ đề thi giữa kì 1 môn sinh lớp 8 năm 2022 – 2023 đầy đủ với 5 bộ đề. Hãy cùng tham khảo nhé! 

Đề thi sinh lớp 8 giữa học kì 1 số 1

Câu 1. Ở cơ thể người, cơ quan nào dưới đây nằm trong khoang ngực ?

 1. Bóng đái      
 2. Phổi
 3. Thận      
 4. Dạ dày

Câu 2. Ở người, khoang bụng và khoang ngực ngăn cách nhau bởi bộ phận nào?

 1. Cơ hoành
 2. Cơ ức đòn chũm
 3. Cơ liên sườn
 4. Cơ nhị đầu

Câu 3. Trong cơ thể người, ngoài hệ thần kinh và hệ nội tiết thì hệ cơ quan nào có mối liên hệ trực tiếp với các hệ cơ quan còn lại ?

 1. Hệ tiêu hóa
 2. Hệ bài tiết
 3. Hệ tuần hoàn
 4. Hệ hô hấp

Câu 4. Hệ cơ quan nào dưới đây có vai trò điều khiển và điều hòa hoạt động của các hệ cơ quan khác trong cơ thể ?

 1. Hệ hô hấp
 2. Hệ sinh dục
 3. Hệ nội tiết
 4. Hệ tiêu hóa
 5. Hệ thần kinh
 6. Hệ vận động
 7. 1, 2, 3
 8. 3, 5
 9. 1, 3, 5, 6
 10. 2, 4, 6

Câu 5. Khi chúng ta bơi cật lực, hệ cơ quan nào dưới đây sẽ tăng cường độ hoạt động ?

 1. Hệ tuần hoàn
 2. Tất cả các phương án còn lại
 3. Hệ vận động
 4. Hệ hô hấp

Câu 6. Khi mất khả năng dung nạp chất dinh dưỡng, cơ thể chúng ta sẽ trở nên kiệt quệ, đồng thời khả năng vận động cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ví dụ trên phản ánh điều gì ?

 1. Các hệ cơ quan trong cơ thể có mối liên hệ mật thiết với nhau
 2. Dinh dưỡng là thành phần thiết yếu của cơ và xương
 3. Hệ thần kinh và hệ vận động đã bị hủy hoại hoàn toàn do thiếu dinh dưỡng
 4. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 7. Cơ thể người được phân chia thành mấy phần ? Đó là những phần nào ?

 1. 3 phần : đầu, thân và chân
 2. 2 phần : đầu và thân
 3. 3 phần : đầu, thân và các chi
 4. 3 phần : đầu, cổ và thân

Câu 8. Hệ cơ quan nào dưới đây phân bố ở hầu hết mọi nơi trong cơ thể người ?

 1. Hệ tuần hoàn
 2. Hệ hô hấp
 3. Hệ tiêu hóa
 4. Hệ bài tiết

Câu 9. Da là nơi đi đến của hệ cơ quan nào dưới đây ?

 1. Hệ tuần hoàn
 2. Hệ thần kinh
 3. Tất cả các phương án còn lại
 4. Hệ bài tiết

Câu 10. Thanh quản là một bộ phận của

 1. hệ hô hấp.
 2. hệ tiêu hóa.
 3. hệ bài tiết.
 4. hệ sinh dục.

Đáp án đề thi sinh lớp 8 giữa học kì số 1

 1. A
 2. C
 3. B
 4. B
 5. A
 6. C
 7. A
 8. C
 9. A

Đề thi sinh lớp 8 giữa học kì 1 số 2

Câu 1. Tế bào gồm có bao nhiêu bộ phận chính ?

 1. 5     
 2. 4
 3. 3     
 4. 2

Câu 2. Trong tế bào, ti thể có vai trò gì ?

 1. Thu nhận, hoàn thiện và phân phối các sản phẩm chuyển hóa vật chất đi khắp cơ thể
 2. Tham gia vào hoạt động hô hấp, giúp sản sinh năng lượng cung cấp cho mọi hoạt động sống của tế bào
 3. Tổng hợp protein
 4. Tham gia vào quá trình phân bào

Câu 3. Bào quan nào có vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào ?

 1. Bộ máy Gôngi
 2. Lục lạp
 3. Nhân
 4. Trung thể

Câu 4. Trong nhân tế bào, quá trình tổng hợp ARN ribôxôm diễn ra chủ yếu ở đâu ?

 1. Dịch nhân
 2. Nhân con
 3. Nhiễm sắc thể
 4. Màng nhân

Câu 5. Nguyên tố hóa học nào được xem là nguyên tố đặc trưng cho chất sống ?

 1. Cacbon     
 2. Ôxi
 3. Lưu huỳnh     
 4. Nitơ

Câu 6. Nguyên tố hóa học nào dưới đây tham gia cấu tạo nên prôtêin, lipit, gluxit và cả axit nuclêic ?

 1. Hiđrô
 2. Tất cả các phương án còn lại
 3. Ôxi
 4. Cacbon

Câu 7. Tỉ lệ H : O trong các phân tử gluxit có giá trị như thế nào ?

 1. 1 : 1     
 2. 1 : 2
 3. 2 : 1     
 4. 3 : 1

Câu 8. Trong các tế bào dưới đây của cơ thể người, có bao nhiêu tế bào có hình sao ?

 1. Tế bào thần kinh
 2. Tế bào lót xoang mũi
 3. Tế bào trứng
 4. Tế bào gan
 5. Tế bào xương
 6. 2
 7. 3
 8. 4
 9. 1

Câu 9. Trong cơ thể người, loại tế bào nào có kích thước dài nhất ?

 1. Tế bào thần kinh
 2. Tế bào cơ vân
 3. Tế bào xương
 4. Tế bào da

Câu 20. Thành phần nào dưới đây cần cho hoạt động trao đổi chất của tế bào ?

 1. Ôxi
 2. Chất hữu cơ (protein, lipit, gluxit…)
 3. Tất cả các phương án còn lại
 4. Nước và muối khoáng

Đáp án đề thi sinh lớp 8 giữa học kì số 2

 1. C
 2. B
 3. C
 4. B
 5. D
 6. C
 7. A
 8. A
 9. C

Đề thi sinh lớp 8 giữa học kì 1 số 3

Câu 1. Khi nói về mô, nhận định nào dưới đây là đúng ?

 1. Các tế bào trong một mô không phân bố tập trung mà nằm rải rác khắp cơ thể
 2. Chưa biệt hóa về cấu tạo và chức năng
 3. Gồm những tế bào đảm nhiệm những chức năng khác nhau
 4. Gồm những tế bào có cấu tạo giống nhau

Câu 2. Các mô biểu bì có đặc điểm nổi bật nào sau đây ?

 1. Gồm những tế bào trong suốt, có vai trò xử lý thông tin
 2. Gồm các tế bào chết, hóa sừng, có vai trò chống thấm nước
 3. Gồm các tế bào xếp sít nhau, có vai trò bảo vệ, hấp thụ hoặc tiết
 4. Gồm các tế bào nằm rời rạc với nhau, có vai trò dinh dưỡng

Câu 3. Máu được xếp vào loại mô gì ?

 1. Mô thần kinh
 2. Mô cơ
 3. Mô liên kết
 4. Mô biểu bì

Câu 4. Dựa vào phân loại, em hãy cho biết mô nào dưới đây không được xếp cùng nhóm với các mô còn lại ?

 1. Mô máu
 2. Mô cơ trơn
 3. Mô xương
 4. Mô mỡ

Câu 5. Hệ cơ ở người được phân chia thành mấy loại mô ?

 1. 5 loại     
 2. 4 loại
 3. 3 loại     
 4. 2 loại

Câu 6. Tế bào cơ trơn và tế bào cơ tim giống nhau ở đặc điểm nào sau đây ?

 1. Chỉ có một nhân
 2. Có vân ngang
 3. Gắn với xương
 4. Hình thoi, nhọn hai đầu

Câu 7. Nơron là tên gọi khác của

 1. tế bào cơ vân.
 2. tế bào thần kinh.
 3. tế bào thần kinh đệm.
 4. tế bào xương.

Câu 8. Khi nói về sự tạo thành xináp, nhận định nào dưới đây là đúng ?

 1. Được tạo thành giữa đầu mút sợi trục của nơron này với đầu mút sợi nhánh của nơron khác
 2. Được tạo thành giữa đầu mút sợi trục của nơron này với đầu mút sợi trục của nơron khác
 3. Được tạo thành giữa đầu mút sợi nhánh của nơron này với đầu mút sợi nhánh của nơron khác
 4. Được tạo thành giữa đầu mút sợi trục của nơron với cơ quan phản ứng
 5. 1, 4
 6. 1, 3, 4
 7. 2, 3
 8. 2, 4

Câu 9. Trong cơ thể người, loại mô nào có chức năng nâng đỡ và là cầu nối giữa các cơ quan?

 1. Mô cơ
 2. Mô thần kinh
 3. Mô biểu bì
 4. Mô liên kết

Câu 30. Trong cơ thể người có mấy loại mô chính ?

 1. 5 loại     
 2. 2 loại
 3. 4 loại     
 4. 3 loại

Đáp án đề thi sinh lớp 8 giữa học kì số 3

 1. D
 2. C
 3. C
 4. B
 5. C
 6. A
 7. B
 8. A
 9. D
 10. C

Đề thi sinh lớp 8 giữa học kì 1 số 4

Câu 1: Nơron có hai chức năng cơ bản, đó là gì ?

 1. Cảm ứng và phân tích các thông tin
 2. Dẫn truyền xung thần kinh và xử lý thông tin
 3. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh
 4. Tiếp nhận và trả lời kích thích

Câu 2. Cảm ứng là gì ?

 1. Là khả năng phân tích thông tin và trả lời các kích thích bằng cách phát sinh xung thần kinh.
 2. Là khả năng làm phát sinh xung thần kinh và dẫn truyền chúng tới trung khu phân tích.
 3. Là khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin bằng cách phát sinh xung thần kinh.
 4. Là khả năng tiếp nhận và phản ứng lại các kích thích bằng cách phát sinh xung thần kinh.

Câu 3. Căn cứ vào đâu để người ta phân chia các nơron thành 3 loại : nơron hướng tâm, nơron trung gian và nơron li tâm ?

 1. Hình thái
 2. Tuổi thọ
 3. Chức năng
 4. Cấu tạo

Câu 4. Nhóm nào dưới đây gồm những nơron có thân nằm trong trung ương thần kinh ?

 1. Nơron cảm giác, nơron liên lạc và nơron vận động
 2. Nơron cảm giác và nơron vận động
 3. Nơron liên lạc và nơron cảm giác
 4. Nơron liên lạc và nơron vận động

Câu 5. Loại xung thần kinh nào dưới đây không xuất hiện trong một cung phản xạ ?

 1. Xung thần kinh li tâm
 2. Xung thần kinh li tâm điều chỉnh
 3. Xung thần kinh thông báo ngược
 4. Xung thần kinh hướng tâm
 5. 1, 2
 6. 2, 3
 7. 1, 4
 8. 1, 3

Câu 6. Một cung phản xạ được xây dựng từ bao nhiêu yếu tố ?

 1. 5 yếu tố
 2. 4 yếu tố
 3. 3 yếu tố
 4. 6 yếu tố

Câu 7. Trong phản xạ rụt tay khi chạm vào vật nóng thì trung tâm xử lý thông tin nằm ở đâu ?

 1. Bán cầu đại não
 2. Tủy sống
 3. Tiểu não
 4. Trụ giữa

Câu 8. Một người giơ tay với chùm nhãn nhưng không chạm tới, người này bèn kiễng chân lên để hái. Đây là một ví dụ về

 1. vòng phản xạ.
 2. cung phản xạ
 3. phản xạ không điều kiện.
 4. sự thích nghi.

Câu 9. Vận tốc truyền xung thần kinh trên dây thần kinh có bao miêlin ở người khoảng

 1. 200 m/s.     
 2. 50 m/s.
 3. 100 m/s.     
 4. 150 m/s.

Câu 10. Phát biểu nào sau đây là chính xác ?

 1. Vòng phản xạ được xây dựng từ 4 yếu tố: cơ quan thụ cảm, nơron trung gian, nơron hướng tâm và cơ quan phản ứng.
 2. Vòng phản xạ bao gồm cung phản xạ và đường liên hệ ngược.
 3. Cung phản xạ bao gồm vòng phản xạ và đường liên hệ ngược.
 4. Cung phản xạ được xây dựng từ 3 yếu tố: cơ quan thụ cảm, nơron trung gian và cơ quan phản ứng.

Đáp án đề thi sinh lớp 8 giữa học kì số 4

 1. C
 2. D
 3. C
 4. D
 5. B
 6. A
 7. B
 8. A
 9. C
 10. B

Đề thi sinh lớp 8 giữa học kì 1 số 5

Đề tự luận rèn luyện kiến thức

Bài 1 Nói rằng tế bào trong cơ thể đều có cấu tạo chung. Cho biết cấu tạo chung đó được thể hiện như thế nào ?

Bài 2 Khi nói về các hệ co quan trong cơ thể, cho biết: Vai trò của các hệ co quan đó.

Đáp án đề thi sinh lớp 8 giữa học kì số 5

Lời giải câu 1: 

Tế bào có cấu tạo gồm:

 • Màng sinh chất còn gọi là màng tế bào.
 • Chất tế bào có chứa các bào quan như: lưới nội chất (lưới nội chất trơn và lưới nội chất hạt), bộ máy Gôngi, ti thể, trung thể…
 • Nhân : đây là phần quan trọng nhất vì đóng vai trò điều khiển các hoạt động sống của tế bào. Nhân chứa nhiễm sắc thể, là cấu trúc quy định sự hình thành prôtêin, có vai trò quyết định trong di truyền ; nhân con tổng hợp ARN ribôxôm (rARN).

Lời giải câu 2

Vai trò của các hệ cơ quan

 • Hệ tiêu hoá: Tiếp nhận thức ăn, nước, muối khoáng; biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng; hấp thụ và thải chất bã.
 • Hệ hô hấp: Thực hiện trao đổi khí O2, CO2 giữa cơ thể và môi trường.
 • Hệ tuần hoàn: Vận chuyển chất dinh dưỡng tới các tế bào, đồng thời vận chuyển các chất thải và dư thừa đến các cơ quan bài tiết.
 • Hệ bài tiết: Lọc và thải các sản phẩm phân huỷ của tế bào và các sản phẩm dư thừa, độc hại.
 • Hệ vận động (cơ, xương : Vận động cơ thể.
 • Hệ sinh dục: Có chức năng sinh sản.
 • Hệ thần kinh: Tiếp nhận và trả lời các kích thích của môi trường, điều hoà hoạt động các cơ quan.
 • Hệ nội tiết: Tiết hoocmon điều hòa trao đổi chất và chuyển hoá trong tế bào cơ thể.

Tải bộ đề thi sinh lớp 8 giữa kì 1 có đáp án 

Các bạn học sinh có thể tải trọn bộ 5 đề thi sinh lớp 8 giữa kì 1 có đáp án tại đây

[su_button url=”https://docs.google.com/document/d/15gB4sjrE5HRa-fU0TFtIuk-PnCmI5m149SKCxI27EKM/edit” target=”blank” background=”#a0e54e” color=”#ffffff” size=”6″]TẢI NGAY BỘ ĐỀ THI SINH LỚP 8 GIỮA KÌ 1[/su_button]. 

Xem thêm:

Tổng hợp 10 đề thi tiếng Anh lớp 8 giữa học kì 1 2022-2023 có đáp án

Tổng hợp 4 bộ đề thi giữa kì 1 văn 8 2022-2023 có đáp án (Tải nhiều nhất)

Bộ đề thi giữa kì 1 toán 8 từ cơ bản đến nâng cao có đáp án mới nhất 2022-2023

Trên đây là tổng hợp các dạng đề thi giữa kì 1 môn sinh học cho các bạn học sinh khối 8. Mong rằng những học liệu Bambooschool cung cấp sẽ hữu ích cho các em tự ôn luyện cho kỳ thi sắp tới. Chúc các em học tốt!

Cha mẹ có thể tham khảo các chương trình đào tạo hiện có tại Bamboo School để chọn cho con môi trường học tập tốt nhất có thể

Facebook
Pinterest

Bài viết liên quan

Đăng ký tư vấn và
Đặt lịch tham quan