.
.
.

Quy đồng mẫu số là gì? Cách quy đồng, mẹo quy đồng và bài tập ứng dụng

Quy đồng mẫu số là gì

Trong kiến thức toán lớp 4, học sinh tiếp xúc và làm quen với các bài toán liên quan đến phân số. Đây là một loại bài toán gây nhiều khó khăn và thách thức trong quá trình học. Để giúp học sinh hiểu và luyện tập kỹ năng giải bài toán phân số, Bamboo School sẽ giới thiệu bài tập Toán lớp 4 về quy đồng mẫu số của phân số, kèm theo đáp án chi tiết.

Quy đồng mẫu số là gì

Quy đồng mẫu số là gì

Cách quy đồng mẫu số là gì?

Quy đồng mẫu của hai hoặc nhiều phân số là quá trình chuyển đổi chúng sao cho vẫn giữ nguyên giá trị, nhưng có mẫu số chung. Đơn giản là, quy đồng mẫu số là việc điều chỉnh các phân số có mẫu số khác nhau để chúng có cùng mẫu số.

Để quy đồng mẫu của hai phân số, ta có thể thực hiện như sau:

 • Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.
 • Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất.

Nếu mẫu số của phân số thứ hai chia hết cho mẫu số của phân số thứ nhất, thì ta quy đồng mẫu số như sau:

 • Lấy mẫu số chung là mẫu số của phân số thứ hai.
 • Tìm thừa số phụ bằng cách lấy mẫu số thứ hai chia cho mẫu số thứ nhất.
 • Nhân cả tử số và mẫu số của phân số thứ nhất với thừa số phụ tương ứng.
 • Giữ nguyên phân số thứ hai.

Lưu ý: Để thực hiện quy đồng mẫu số một cách nhanh chóng, ta nên chọn mẫu số chung (MSC) là số nhỏ nhất có thể. Điều này giúp giảm thiểu sai số trong tính toán và thuận tiện hơn. Cách làm nhanh chóng này có thể được thực hiện bằng cách:

 • Chọn mẫu số lớn nhất trong các mẫu số cần quy đồng.
 • Thử chia mẫu số lớn nhất cho các mẫu số còn lại.
 • Nhân mẫu số lớn nhất này với các số 2, 3, 4,… cho đến khi nó chia hết cho các mẫu số còn lại, sau đó chọn làm mẫu số chung (MSC).

Các cách quy đồng mẫu số lớp 4 và phương pháp giải chi tiết

Để giải bài tập toán lớp 4 quy đồng mẫu số, ta có thể sử dụng cách quy đồng mẫu số khi 2 phân số có mẫu số khác nhau. Dưới đây là quy trình thực hiện cách này:

Cách 1: Cách quy đồng mẫu số 2 phân số khác mẫu

Bước 1: Tìm Bội chung nhỏ nhất (BCNN) của các mẫu số. Chọn BCNN làm mẫu số chung.

Bước 2: Tìm thừa số phụ của từng mẫu số. Chia mẫu số chung cho mẫu số của từng phân số để tìm thừa số phụ.

Bước 3: Nhân tử và mẫu số của từng phân số với thừa số phụ tương ứng. Điều này giúp biến đổi các phân số sao cho chúng có cùng mẫu số.

Áp dụng đúng quy trình trên, học sinh lớp 4 sẽ có khả năng giải quyết các bài tập quy đồng mẫu số một cách hiệu quả.

Cách quy đồng mẫu số 2 phân số khác mẫu

Cách quy đồng mẫu số 2 phân số khác mẫu

Cách 2: Quy đồng mẫu của phân số thứ hai chia hết cho mẫu số của phân số thứ nhất là một phương pháp khác trong giải bài tập quy đồng mẫu số lớp 4.

Dưới đây là quy trình thực hiện cách này:

Bước 1: Chọn mẫu số chung là mẫu số của phân số thứ hai. Điều này đảm bảo rằng mẫu số của phân số thứ hai là bội số của mẫu số của phân số thứ nhất.

Bước 2: Tìm thừa số phụ bằng cách chia mẫu số thứ hai cho mẫu số thứ nhất. Thừa số phụ này sẽ được sử dụng để biến đổi phân số thứ nhất.

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của phân số thứ nhất với thừa số phụ tìm được. Điều này đảm bảo cả hai phân số có cùng mẫu số.

Bước 4: Giữ nguyên phân số thứ hai. Không thay đổi phân số thứ hai để giữ nguyên giá trị ban đầu.

Lưu ý: Việc chọn mẫu số chung là số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 và chia hết cho tất cả các mẫu số là quan trọng để đơn giản hóa quy trình tính toán.

Quy đồng mẫu của phân số thứ hai chia hết cho mẫu số của phân số thứ nhất là một phương pháp khác trong giải bài tập quy đồng mẫu số lớp 4. 

Quy đồng mẫu của phân số thứ hai chia hết cho mẫu số của phân số thứ nhất là một phương pháp khác trong giải bài tập quy đồng mẫu số lớp 4.

Mẹo quy đồng mẫu số nhanh nhất

Do các bạn chưa học về số nguyên tố và cách phân tích 1 số thành tích các số nguyên tố, việc chọn Mẫu Số Chung (MSC) là bội số chung nhỏ nhất của các mẫu số có thể trở nên phức tạp. Dưới đây là một cách làm nhanh hơn để chọn MSC:

 • Chọn mẫu số lớn nhất: Bắt đầu bằng cách chọn mẫu số lớn nhất trong tất cả các mẫu số cần quy đồng.
 • Thử chia mẫu số lớn nhất cho các mẫu số còn lại: Kiểm tra xem mẫu số lớn nhất có chia hết cho các mẫu số còn lại không. Nếu có, đó là MSC.
 • Nhân mẫu số lớn nhất với các số 2, 3, 4,… đến khi được sổ chia hết cho các mẫu số còn lại: Nếu mẫu số lớn nhất không chia hết cho các mẫu số còn lại, thử nhân nó với các số nhỏ hơn để tìm MSC. Lặp lại quá trình này cho đến khi tìm được MSC.

Việc chọn MSC theo cách này giúp đơn giản hóa quy trình và giảm thiểu các bước tính toán phức tạp.

Bài tập quy đồng mẫu số lớp 4, 5, 6, 7

Bài tập quy đồng mẫu số lớp 4, 5, 6, 7

Bài tập quy đồng mẫu số

Bamboo School mong rằng những chia sẻ trên đây sẽ giúp các em học tập tốt hơn và đạt được nhiều thành tích hơn với nền tảng vững chắc trong tương lai.

Cha mẹ có thể tham khảo các chương trình đào tạo hiện có tại Bamboo School để chọn cho con môi trường học tập tốt nhất có thể

Facebook
Pinterest

Bài viết liên quan

Đăng ký tư vấn và
Đặt lịch tham quan