.
.
.

TOP 4 bộ đề thi công nghệ lớp 7 giữa học kì 1 có đáp án mới nhất

TOP 4 bộ đề thi công nghệ lớp 7 giữa học kì 1 có đáp án mới nhất

Tổng hợp đề thi công nghệ lớp 7 giữa học kì 1 năm học 2023-2024 với đáp án mới nhất, để cung cấp thêm tài liệu học cho các học sinh Trung học Cơ sở đang tự ôn tập cho kỳ thi giữa học kỳ tại nhà. Hãy cùng theo dõi và lưu giữ bài tập trong bài viết hôm nay của Bamboo School.

TOP 4 bộ đề thi công nghệ lớp 7 giữa học kì 1 có đáp án mới nhất
TOP 4 bộ đề thi công nghệ lớp 7 giữa học kì 1 có đáp án mới nhất

Đề 1 – Đề thi công nghệ lớp 7 giữa học kì 1

A: Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1. Người làm việc trong nhà nuôi cấy mô là:

 1. Làm việc liên quan đến cây trồng
 2. Làm việc liên quan đến nhân giống cây trồng
 3. Làm việc liên quan đến bảo vệ cây trồng
 4. Làm việc liên quan đến cây rừng

Câu 2. Người làm việc trong kĩ thuật viên lâm nghiệp:

 1. Làm việc liên quan đến cây trồng
 2. Làm việc liên quan đến nhân giống cây trồng
 3. Làm việc liên quan đến bảo vệ cây trồng
 4. Làm việc liên quan đến cây rừng

Câu 3. Người làm việc trong nghiên cứu mô tế bào thuộc nghề nào?

 1. Nhà trồng trọt
 2. Nhà nuôi cấy mô
 3. Nhà bệnh học thực vật
 4. Kĩ thuật viên lâm nghiệp

Câu 4. Người làm việc nghiên cứu bệnh hại cây trồng thuộc nghề nào?

 1. Nhà trồng trọt
 2. Nhà nuôi cấy mô
 3. Nhà bệnh học thực vật
 4. Kĩ thuật viên lâm nghiệp

Câu 5. Cây trồng nào sau đây thuộc nhóm cây lương thực:

 1. Cây ngô
 2. Cây khoai lang
 3. Cây nhãn
 4. Cây cải xanh

Câu 6. Cây trồng nào sau đây thuộc nhóm cây lấy củ:

 1. Cây ngô
 2. Cây khoai lang
 3. Cây nhãn
 4. Cây cải xanh

Câu 7. Cây trồng nào sau đây thuộc nhóm cây ăn quả:

 1. Cây ngô
 2. Cây khoai lang
 3. Cây nhãn
 4. Cây cải xanh

Câu 8. Cây trồng nào sau đây thuộc nhóm cây rau:

 1. Cây ngô
 2. Cây khoai lang
 3. Cây nhãn
 4. Cây cải xanh

Câu 9. Độc canh là gì?

 1. Là phương thức canh tác chỉ trồng một loại cây duy nhất.
 2. Là hình thức canh tác hai hay nhiều loại cây trên cùng diện tích, cùng lúc hoặc cách 1 khoảng thời gian không dài.
 3. Là phương thức gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một diện tích.
 4. Là tăng số vụ gieo trồng trên một diện tích đất trồng trong một năm.

Câu 10. Luân canh là gì?

 1. Là phương thức canh tác chỉ trồng một loại cây duy nhất.
 2. Là hình thức canh tác hai hay nhiều loại cây trên cùng diện tích, cùng lúc hoặc cách 1 khoảng thời gian không dài.
 3. Là phương thức gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một diện tích.
 4. Là tăng số vụ gieo trồng trên một diện tích đất trồng trong một năm.

Câu 11. Phương thức độc canh gây:

 1. Giảm độ phì nhiêu của đất
 2. Tăng sự lây lan sâu bệnh
 3. Cả A và B đều đúng
 4. Tận dụng diện tích đất, chất dinh dưỡng và ánh sáng.

Câu 12. Phương thức luân canh gây:

 1. Tăng độ phì nhiêu của đất
 2. Điều hòa chất dinh dưỡng cho đất
 3. Giảm sâu, bệnh cho cây
 4. Cả 3 đáp án trên

Câu 13. Chuẩn bị đất trồng gồm mấy bước?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Câu 14. Chuẩn bị giống cây trồng gồm mấy bước?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Câu 15. Chuẩn bị đất trồng có bước nào sau đây?

 1. Lựa chọn giống để gieo trồng
 2. Xử lí giống trước khi gieo
 3. Kiểm tra số lượng hạt giống/ cây con
 4. Cả 3 đáp án trên

Câu 16. Gieo trồng có bước nào sau đây?

 1. Xác định thời vụ, phương tiện, cách thức gieo trồng
 2. Kiểm tra hạt giống hoặc giống, đất trồng
 3. Tiến hành gieo trồng
 4. Cả 3 đáp án trên

Câu 17. Có mấy cách tưới nước nào sau đây?

 1. Tưới thấm
 2. Tưới ngập
 3. Tưới phun mưa
 4. Cả 3 đáp án trên

Câu 18. Cây trồng thiếu phân bón có đặc điểm?

 1. Còi cọc
 2. Kém phát triển
 3. Năng suất thấp
 4. Cả 3 đáp án trên

Câu 19. Yêu cầu kĩ thuật khi thu hoạch cây trồng là:

 1. Đúng thời điểm
 2. Nhanh
 3. Hạn chế rơi vãi
 4. Cả 3 đáp án trên

Câu 20. Thu hoạch su hào phù hợp với phương pháp nào?

 1. Hái
 2. Cắt
 3. Nhổ
 4. Đào

Câu 21. Chăm sóc cây trồng là:

 1. Tưới nước
 2. Bón phân
 3. Vun cây
 4. Cả 3 đáp án trên

Câu 22. Có mấy cách gieo trồng?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Câu 23. Ngâm hạt giống theo tỉ lệ:

 1. 1 sôi : 2 lạnh
 2. 1 sôi : 3 lạnh
 3. 2 sôi : 3 lạnh
 4. 3 sôi : 3 lạnh

Câu 24. Cần lựa chọn cây con đảm bảo yêu cầu nào?

 1. Khỏe
 2. Đủ số lượng
 3. Không sâu bệnh
 4. Cả 3 đáp án trên

B: Tự luận

Câu 1 (2 điểm). Em nhận thấy bản thân mình phù hợp với ngành nghề nào trong lĩnh vực trồng trọt? Tại sao?

Câu 2 (2 điểm). Trình bày quy trình chuẩn bị đất trồng?

đề thi công nghệ lớp 7 giữa học kì 1
đề thi công nghệ lớp 7 giữa học kì 1

Đáp án đề thi công nghệ lớp 7 giữa học kì 1 Đề 1

A: Trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8Câu 9Câu 10Câu 11Câu 12
BDBDABCDACCD
Câu 13Câu

14

Câu 15Câu 16Câu 17Câu 18Câu 19Câu 20Câu 21Câu 22Câu 23Câu 24
CCDDDDDCDCCD

B: Tự luận

Câu 1.

– Bản thân em thấy mình phù hợp với nghề Kĩ sư trồng trọt

– Giải thích: bản thân em là một người yêu thiên nhiên, thích chăm sóc cây trồng. Em muốn mình có thể nghiên cứu cải tiến và ứng dụng các tiến bộ kĩ thuật trên thế giới để giúp bà con nông dân tăng năng suất, chất lượng nông sản, từ đó đưa nông sản Việt Nam ngày càng tiến xa trên thị trường quốc tế.

Câu 2.

Quy trình chuẩn bị đất trồng:

– Bước 1: Xác định diện tích đất trồng.

– Bước 2: Vệ sinh đất trồng

– Bước 3: Làm đất và cải tạo đất

Đề thi công nghệ lớp 7 giữa học kì 1 Đề 2

A: Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1. Cây nào sau đây thuộc nhóm cây lương thực?

 1. Cây ngô
 2. Cây su hào
 3. Cây vải thiều
 4. Cây tiêu

Câu 2. Cây nào sau đây thuộc nhóm cây ăn quả?

 1. Cây lạc
 2. Cây su hào
 3. Cây nhãn
 4. Cây ngô

Câu 3. Cây nào sau đây thuộc nhóm cây gia vị?

 1. Cây lạc
 2. Cây su hào
 3. Cây nhãn
 4. Cây tiêu

Câu 4. Vai trò của cây trồng:

 1. Cung cấp lương thực
 2. Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi
 3. Cung cấp nguyên liệu công nghiệp
 4. Cả 3 đáp án trên

Câu 5. Ở Việt Nam có phương thức trồng trọt phổ biến nào?

 1. Trồng trọt ngoài tự nhiên
 2. Trồng trọt trong nhà có mái che
 3. Trồng trọt kết hợp
 4. Cả 3 đáp án trên

Câu 6. Trồng trọt trong nhà có mái che:

 1. Là phương thức trồng trọt phổ biến, mọi công việc được tiến hành trong điều kiện tự nhiên.
 2. Là phương thức trồng trọt tiến hành ở nơi có điều kiện tự nhiên không thuận lợi hoặc khó áp dụng với cây trồng khó sinh trưởng, phát triển ở điều kiện tự nhiên.
 3. Kết hợp giữa trồng trọt tự nhiên với trồng trọt trong nhà có mái che.
 4. Cả 3 đáp án trên

Câu 7. Kĩ sư trồng trọt:

 1. Là người làm nhiệm vụ giám sát và quản lí toàn bộ quá trình trồng trọt; nghiên cứu cải tiến và ứng dụng các tiến bộ kĩ thuật vào trồng trọt.
 2. Là người làm nhiệm vụ nghiên cứu và phòng trừ các tác nhân gây hại để bảo vệ cây trồng.
 3. Là người làm nhiệm vụ bảo tồn cà phát triển các giống cây trồng hiện có, nghiên cứu chọn tạo các giống cây trồng mới phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
 4. Cả 3 đáp án trên

Câu 8. Kĩ sư chọn giống cây trồng:

 1. Là người làm nhiệm vụ giám sát và quản lí toàn bộ quá trình trồng trọt; nghiên cứu cải tiến và ứng dụng các tiến bộ kĩ thuật vào trồng trọt.
 2. Là người làm nhiệm vụ nghiên cứu và phòng trừ các tác nhân gây hại để bảo vệ cây trồng.
 3. Là người làm nhiệm vụ bảo tồn cà phát triển các giống cây trồng hiện có, nghiên cứu chọn tạo các giống cây trồng mới phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
 4. Cả 3 đáp án trên

Câu 9. Đất trồng có mấy thành phần?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Câu 10. Phần lỏng của đất trồng giúp:

 1. Cây đứng vững
 2. Cung cấp nước cho cây
 3. Cung cấp oxygen cho cây
 4. Cả 3 đáp án trên

Câu 11. Phần khí của đất trồng giúp:

 1. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây.
 2. Hòa tan chất dinh dưỡng cho cây
 3. Làm đất tơi xốp
 4. Cả 3 đáp án trên

Câu 12. Phần rắn của đất trồng giúp:

 1. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây.
 2. Hòa tan chất dinh dưỡng cho cây
 3. Làm đất tơi xốp
 4. Cả 3 đáp án trên

Câu 13. Làm đất trồng cây gồm mấy công việc chính?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Câu 14. Mục đích của việc lên luống là?

 1. Dễ chăm sóc
 2. Chống ngập úng
 3. Tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng, phát triển.
 4. Cả 3 đáp án trên

Câu 15. Cày đất có tác dụng gì:

 1. Làm đất tơi, xốp
 2. Giúp đất thoáng khí
 3. Chôn vùi cỏ dại
 4. Cả 3 đáp án trên

Câu 16. Có cách bón phân nào?

 1. Rắc đều lên mặt luống
 2. Theo hàng
 3. Theo hốc
 4. Cả 3 đáp án trên

Câu 17. Có hình thức gieo trồng chính nào?

 1. Bằng hạt
 2. Bằng cây con
 3. Cả A và B đều đúng
 4. Đáp án khác

Câu 18. Khi gieo trồng phải đảm bảo yêu cầu về:

 1. Thời vụ
 2. Mật độ
 3. Khoảng cách
 4. Thời vụ, mật độ, khoảng cách và độ nông sâu.

Câu 19. Nước ta có mấy vụ gieo trồng chính?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Câu 20. Vụ mùa vào khoản thời gian nào?

 1. Tháng 11 đến tháng 4 năm sau
 2. Tháng 4 đến tháng 7
 3. Tháng 7 đến tháng 11
 4. Cả 3 đáp án trên

Câu 21. Làm cỏ giúp:

 1. Giảm cạnh tranh dinh dưỡng với cây trồng.
 2. Cây đứng vững
 3. Tạo độ tơi xốp cho đất
 4. Tạo độ thoáng khí cho đất

Câu 22. Vun xới giúp:

 1. Tạo điều kiện cây sinh trưởng, phát triển
 2. Hạn chế nơi trú ẩn của sâu
 3. Hạn chế nơi trú ẩn của bệnh
 4. Giảm sự cạnh tranh dinh dưỡng

Câu 23. Hình ảnh nào thể hiện công việc làm cỏ, vun xới?

Câu 24. Hình ảnh nào thể hiện cây bị úng nước?

B: Tự luận

Câu 1 (2 điểm). Nêu ưu, nhược điểm của phương thức trồng trọt trong nhà có mái che

Câu 2 (2 điểm). Trình bày phương pháp thu hoạch sản phẩm trồng trọt ở địa phương?

Đáp án đề thi công nghệ lớp 7 giữa học kì 1 – Kết nối tri thức

A: Trắc nghiệm

Câu123456789101112
Đáp ánACDDDBACCBCA
Câu131415161718192021222324
Đáp ánCDDDCDCCAABD

B: Tự luận

Câu 1.

Phương thức trồng trọt trong nhà có mái che:

– Ưu điểm:

+ Cây ít bị sâu, bệnh.

+ Có thể tạo ra năng suất cao.

+ Chủ động trong việc chăm sóc.

+ Có thể sản xuất được rau quả trái vụ, an toàn.

+ Giá thành sản phẩm cao.

– Nhược điểm:

+ Đòi hỏi phải đầu tư lớn.

+ Đòi hỏi kĩ thuật cao hơn so với trồng trọt ngoài tự nhiên.

Câu 2.

Phương pháp thu hoạch sản phẩm trồng trọt ở địa phương em:

– Đào: khoai, sắn

– Hái: cà chua, xoài, ổi, ngô

– Nhổ: cà rốt

Đề thi công nghệ lớp 7 giữa học kì 1Đề 3

A: Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1. Theo mục đích sử dụng, cây trồng chia làm mấy nhóm chính?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Câu 2. Theo thời gian sinh trưởng, cây trồng được chia làm mấy nhóm chính?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Câu 3. Theo mục đích sử dụng, cây trồng có:

 1. Cây lương thực
 2. Cây hàng năm
 3. Cây lâu năm
 4. Cả B và C đều đúng

Câu 4. Cây trồng nào sau đây thuộc nhóm cây ăn quả?

 1. Cây lúa
 2. Cây chè
 3. Cây xoài
 4. Cây ngô

Câu 5. Có phương thức trồng trọt phổ biến nào?

 1. Trồng ngoài trời
 2. Trồng trong nhà có mái che
 3. Cả A và B đều đúng
 4. Đáp án khác

Câu 6. Thế nào là trồng trọt trong nhà có mái che?

 1. Phương thức trồng trọt mà tất cả các bước đều thực hiện ngoài trời
 2. Phương thức trồng trọt mà các bước thực hiện trong nhà kính, nhà nưới, nhà màn.
 3. Cả A và B đều đúng
 4. Đáp án khác

Câu 7. Theo em, trồng trọt trong nhà có mái che giúp kiểm soát yếu tố nào?

 1. Khí hậu
 2. Đất đai
 3. Sâu bệnh
 4. Cả 3 đáp án trên

Câu 8. Nghề trồng trọt:

 1. Cải tiến và phát triển giống cây mới năng suất cao, chất lượng tốt.
 2. Tham gia sản xuất và quản lí các cây trồng khác nhau ở nông hộ hoặc trang trại.
 3. Đưa ra dự báo về sâu bệnh và các biện pháp phòng trừ hiệu quả, an toàn.
 4. Đưa ra những hướng dẫn kĩ thuật cho người sản xuất

Câu 9. Nghề khuyến nông:

 1. Cải tiến và phát triển giống cây mới năng suất cao, chất lượng tốt.
 2. Tham gia sản xuất và quản lí các cây trồng khác nhau ở nông hộ hoặc trang trại.
 3. Đưa ra dự báo về sâu bệnh và các biện pháp phòng trừ hiệu quả, an toàn.
 4. Đưa ra những hướng dẫn kĩ thuật cho người sản xuất

Câu 10. Người làm nghề khuyến nông giúp người sản xuất:

 1. Tăng năng suất
 2. Nâng cao chất lượng cây trồng
 3. Nâng cao hiệu quả kinh tế
 4. Cả 3 đáp án trên

Câu 11. Hình ảnh nào sau đây thể hiện phương thức trồng trọt trong nhà có mái che?

Câu 12. Hình ảnh nào sau đây thể hiện phương thức trồng trọt ngoài trời?

Câu 13. Bước 1 của quy trình trồng trọt là:

 1. Làm đất, bón lót
 2. Gieo trồng
 3. Chăm sóc
 4. Thu hoạch

Câu 14. Bước 3 của quy trình trồng trọt là:

 1. Làm đất, bón lót
 2. Gieo trồng
 3. Chăm sóc
 4. Thu hoạch

Câu 15. Tỉa, dặm cây thuộc bước nào của quy trình trồng trọt?

 1. Làm đất, bón lót
 2. Gieo trồng
 3. Chăm sóc
 4. Thu hoạch

Câu 16. Công việc của làm đất là?

 1. Cày đất
 2. Bừa và đập đất
 3. Lên luống
 4. Cả 3 đáp án trên

Câu 17. Trong năm có mấy vụ gieo trồng chính?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Câu 18. Có phương thức gieo trồng nào?

 1. Gieo hạt
 2. Trồng bằng rau, củ
 3. Trồng bằng cây con
 4. Cả 3 đáp án trên

Câu 19. Có mấy hình thức bón phân?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Câu 20. Đây là hình thức bón phân nào?

 1. Bón vãi
 2. Bón theo hốc
 3. Bón theo hàng
 4. Bón phun qua lá

Câu 21. Đây là hình thức bón phân nào?

 1. Bón vãi
 2. Bón theo hốc
 3. Bón theo hàng
 4. Bón phun qua lá

Câu 22. Phương pháp tưới rãnh:

 1. Cho nước chảy tràn trên mặt ruộng
 2. Cho nước chảy vào rãnh
 3. Nước được phun thành hạt nhỏ bằng hệ thống vòi tưới phun
 4. Hệ thống ống dẫn nước có đục lỗ, nước trong ống đi qua lỗ nhỏ thấm vào rễ.

Câu 23. Phương pháp tưới nhỏ giọt:

 1. Cho nước chảy tràn trên mặt ruộng
 2. Cho nước chảy vào rãnh
 3. Nước được phun thành hạt nhỏ bằng hệ thống vòi tưới phun
 4. Hệ thống ống dẫn nước có đục lỗ, nước trong ống đi qua lỗ nhỏ thấm vào rễ.

Câu 24. Đảm bảo an toàn khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cần tuân thủ mấy nguyên tắc?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

B: Tự luận

Câu 1 (2 điểm). Vì sao làm đất trước khi gieo trồng lại có lợi cho cây trồng?

Câu 2 (2 điểm). Nêu quy trình giâm cành đối với cây hoa trong vườn nhà em?

Đáp án đề thi công nghệ lớp 7 giữa học kì 1 Đề 3

A: Trắc nghiệm

Câu123456789101112
Đáp ánDBACCBDBDDDD
Câu131415161718192021222324
Đáp ánACCDCDDADBDD

B: Tự luận

Câu 1.

Làm đất trước khi gieo trồng có lợi cho cây trồng. Vì làm đất giúp cho đất tơi xốp, khả năng giữ nước, chất dinh dưỡng, đồng thời diệt cỏ dại và mầm mống sâu bệnh, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng, phát triển tốt.

Câu 2.

Quy trình giâm cành đối với cây hoa trong vườn nhà em:

– Bước 1: Chọn cành giâm

– Bước 2: Cắt cành giâm

– Bước 3: Xử lí cành giâm

– Bước 4: Cắm cành giâm

– Bước 5: Chăm sóc cành giâm

Đề thi đề thi công nghệ lớp 7 giữa học kì 1 Đề 4

A: Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Sản xuất cây trồng bằng nhân giống vô tính thường được áp dụng cho các loại cây nào?

 1. Cây ăn quả.
 2. Cây ngũ cốc.
 3. Cây họ đậu.
 4. Tất cả đều sai.

Câu 2: Bộ phận cây trồng bị thối không do nguyên nhân nào?

 1. Nhiệt độ cao
 2. Vi rút
 3. Nấm
 4. Vi khuẩn

Câu 3: Côn trùng gây hại có kiểu biến thái không hoàn toàn, ở giai đoạn nào chúng phá hại mạnh nhất?

 1. Sâu non
 2. Sâu trưởng thành
 3. Nhộng
 4. Trứng

Câu 4: Biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất là:

 1. Biện pháp canh tác
 2. Biện pháp thủ công
 3. Biện pháp hóa học
 4. Biện pháp sinh học

Câu 5: Ưu điểm của biện pháp sinh học là:

 1. Rẻ tiền, chi phí đầu tư ít
 2. Hiệu quả cao, không gây ô nhiễm môi trường
 3. Hiệu quả cao, gây ô nhiễm môi trường
 4. Tất cả ý trên đều đúng

Câu 6: Mục đích của làm đất là gì?

 1. Làm cho đất tơi xốp
 2. Diệt cỏ dại và mầm mống sâu, bệnh.
 3. Tăng chất dinh dưỡng của đất.
 4. Cả A và B đều đúng.

Câu 7: Cày đất là xáo trộn lớp đất mặt ở độ sâu từ:

 1. 20 – 30 cm.
 2. 30 – 40 cm.
 3. 10 – 20 cm.
 4. 40 – 50 cm.

Câu 8: Hạt giống đem gieo trồng phải đạt các tiêu chí:

 1. Tỷ lệ hạt nãy mầm cao.
 2. Không có sâu, bệnh.
 3. Kích thước hạt to.
 4. Tất cả đều đúng.

Câu 9: Phương pháp tưới ngập thường được áp dụng cho loại cây trồng nào?

 1. Cây lúa.
 2. Cây rau màu.
 3. Cây có thân, rễ to, khỏe.
 4. Tất cả đều đúng.

Câu 10: Các loại nông sản như hoa, rau, quả.. nên được dùng phương pháp bảo quản gì là tốt nhất?

 1. Bảo quản thông thoáng
 2. Bảo quản kín
 3. Bảo quản lạnh
 4. Tất cả đều sai

Câu 11: Các loại nông sản như su hào, khoai mì, củ lạc, đậu phộng…được thu hoạch bằng phương pháp nào?

 1. Hái.
 2. Nhổ.
 3. Đào.
 4. Cắt.

Câu 12: Ở năm thứ 2, thời gian trồng khoai lang là như thế nào?

 1. từ tháng 12 đến 5
 2. từ tháng 1 đến 5
 3. từ tháng 5 đến 8
 4. từ tháng 8 đến 12

Câu 13: Cây ngô thường được trồng xen canh với loại cây nào?

 1. Cây hoa hồng
 2. Cây đậu tương
 3. Cây bàng
 4. Cây hoa đồng tiền

Câu 14: Phân vi sinh là:

 1. NPK
 2. Nitragin
 3. Bèo dâu
 4. Ure

Câu 15: Dùng tay bắt sâu là phương pháp phòng trừ sâu, bệnh bằng biện pháp:

 1. Canh tác
 2. Thủ công
 3. Hóa học
 4. Sinh học

Câu 16: Muốn phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả cao cần áp dụng:

 1. Biện pháp thủ công
 2. Phối hợp kiểm dịch thực vật và canh tác
 3. Tổng hợp và vận dụng thích hợp các biện pháp
 4. Biện pháp hoá học

B: Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Nêu mục đích và phương pháp xử lí hạt giống?

Câu 2: (2 điểm) Phân bón là gì? Kể tên và lấy ví dụ các loại phân bón?

Câu 3: (2 điểm) Nhãn hiệu thuốc trừ sâu cho chúng ta biết những thông tin gì?

Đáp án đề thi công nghệ lớp 7 giữa học kì 1 Đề 4

A: Phần trắc nghiệm (1 câu = 0,25 điểm)

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
AABCBD
Câu 7Câu 8Câu 9Câu 10Câu 11Câu 12
ADACBA
Câu 13Câu 14Câu 15Câu 16  
BBBC  

B: Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1:

Mục đích: Xử lí hạt giống có tác dụng vừa kích thích hạt nảy mầm nhanh vừa diệt trừ sâu, bệnh có ở hạt

Phương pháp xử lí hạt giống:

+ Xử lí bằng nhiệt độ.

+ Xử lí bằng hóa chất.

Câu 2:

Phân bón là “thức ăn” do con người bổ sung cho cây trồng.

Các loại phân bón:

– Phân hữu cơ: Phân chuồng, phân rác, phân xanh…

– Phân hóa học: Phân đạm, phân lân, phân vi lượng…

– Phân vi sinh: Phân bón chứa vi sinh vật chuyển hóa đạm, chuyển hóa lân…

Câu 3:

Nhãn hiệu thuốc trừ sâu cho chúng ta biết:

– Tên sản phẩm.

– Hàm lượng các chất.

– Dạng thuốc.

– Công dụng của thuốc.

– Cách sử dụng.

– Khối lượng hoặc thể tích.

– Quy định về an toàn lao động (độ độc của thuốc).

Tải bộ đề thi công nghệ lớp 7 giữa học kì 1 có đáp án

đề thi công nghệ lớp 7 giữa học kì 1
đề thi công nghệ lớp 7 giữa học kì 1

Để tải bộ đề thi công nghệ lớp 7 giữa học kì 1 có đáp án, bạn bấm vào đây!

Cha mẹ có thể tham khảo các chương trình đào tạo hiện có tại Bamboo School để chọn cho con môi trường học tập tốt nhất có thể

Facebook
Pinterest

Bài viết liên quan

Đăng ký tư vấn và
Đặt lịch tham quan