BAMBOO SCHOOL

Hệ thống trường Hội nhập quốc tế

Bamboo School là Hệ thống trường Hội nhập Quốc tế, Bamboo School góp phần tạo nên những thế hệ công dân toàn cầu, biết trân trọng những giá trị truyền thống, được phát triển toàn diện về thể chất, tâm hồn và trí tuệ.

Thực đơn bán trú khối tiểu học- Bamboo School(từ 26-30/10/2020)

Thực đơn của Bamboo Schools được tư vấn từ các chuyên gia và đội ngũ đầu bếp của trường chịu trách nhiệm,đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ năng lượng và dinh dưỡng cho học sinh theo từng độ tuổi. Thực đơn của nhà trường cũng thường xuyên được thay đổi để đảm bảo sự phong phú cho học sinh.

Dưới đây là thực đơn tuần từ 26-30/10 .

Thực đơn của nhà trường cũng thường xuyên được thay đổi để đảm bảo sự phong phú cho học sinh.
Thực đơn của nhà trường cũng thường xuyên được thay đổi để đảm bảo sự phong phú cho học sinh.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN