BAMBOO SCHOOL

Hệ thống trường Hội nhập quốc tế

Bamboo School là Hệ thống trường Hội nhập Quốc tế, Bamboo School góp phần tạo nên những thế hệ công dân toàn cầu, biết trân trọng những giá trị truyền thống, được phát triển toàn diện về thể chất, tâm hồn và trí tuệ.

Chương trình học của bộ GD&ĐT

Chương trình được thiết kế khoa học theo chuẩn CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate) giúp trẻ phát triển toàn diện.