BAMBOO SCHOOL

Hệ thống trường Hội nhập quốc tế

Bamboo School là Hệ thống trường Hội nhập Quốc tế, Bamboo School góp phần tạo nên những thế hệ công dân toàn cầu, biết trân trọng những giá trị truyền thống, được phát triển toàn diện về thể chất, tâm hồn và trí tuệ.

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Chương trình học tại Bamboo School là chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng được thiết kế khoa học theo chuẩn CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate), là giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu xã hội, trên cơ sở xác định chuẩn đầu ra, hướng tới việc giúp trẻ bắt nhịp được với những thanh đổi vốn rất nhanh của thực tiễn cuộc sống. Chương trình giúp các em học sinh phát triển tối đa năng lực của bản thân, đồng thời xây dựng cho các em thái độ tích cực và những thói quen tốt.

 

So sánh Hệ tiểu học Song ngữ quốc tế vs Hệ tiểu học chất lượng cao

Thời khóa biểu tại B’School